ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การทำงาน ARP Protocol (Address Resolution Protocol)

ARP หรือ Address Resolution Protocol เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการสื่อสาร ทำหน้าที่ในการจับคู่ระหว่างไอพีแอดเดรสทางลอจิคัล กับ แอดเดรสทางทางฟิสิคัล ลองฟังแบบนี้หลายๆคนคงงงว่ามันจับคู่กันอย่างไร เอาแบบนี้ครับคิดซะว่าไอพีแอดเดรสทางลอจิคัล ก็คือหมายเลขไอพี (IP) ที่ทำงานอยู่บน Layer 3 และฟิสิคัลแอดเดรสก็คือ MAC Address ที่อยู่บน Layer 2 ตามมาตรฐาน OSI Model

ในเมื่อเรารู้จักกับ ARP แล้วเรามาดูกันครับว่า ARP ทำงานอย่างไร?
การทำงานของ ARP จริงๆแล้วก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรมากมายครับ 
ลองจินตนาการคิดว่าเราจะเป็นผู้ส่งของไปหาปลายทางที่เราไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครซึ่งอยู่ในห้องประชุมห้องเดียวกับเรา และเราก็มีข้อมูลแค่รหัสประจำตัวของผู้รับเท่านั้น แล้วเราจะทำกันอย่างไรเพื่อจะส่งของชิ้นนี้ให้ถึงมือผู้รับ วิธีง่ายๆเลยครับ  อันดับแรก เราก็ตระโกนทั่วห้องประชุมไปเลยบอกว่ารหัสประจำตัวนี้เป็นใคร จากนั้นเมื่อผู้ที่มีเลขประจำตัวตรงกับเราก็จะเป็นคนตอบรับเราเองว่า เขามีเลขประจำตัวนี้แล้วเราก็สามารถส่งของดังกล่าวให้กับผู้รับได้อย่างสบายใจ

ในกรณีของการส่งข้อมูลของบนพื้นฐานของ Network ก็ไม่มีอะไรต่างจากชีวิตจริงเท่าที่ควรครับ การใช้งาน ARP เป็นการจับคู่ระหว่างหมายเลข IP กับ MAC เพื่อให้อุปกรณ์ Layer 2 สามารถส่งข้อมูลไปยังปลายทางได้อย่างถูกต้องนั่นเอง เพราะอุปกรณ์ Layer 2 ไม่รู้จักหรอกครับว่า IP Address คืออะไร แต่มันจะรู้จักแค่ MAC Address เท่านั้นครับ โดยการส่งข้อมูลก็ทำการส่งอยู่บนอุปกรณ์ที่ชื่อว่า Switch นั่นแหละครับ โดยตัวอุปกรณ์ Switch จะมีตารางบอกแค่ว่า จะส่งข้อมูลไปยัง MAC Address นี้ต้องส่งข้อมูลไปยังพอร์ตใด แต่ Switch จะรู้ได้ไงก็เลยต้องอาศัยโปรโตคอลที่ชื่อว่า ARP นี่แหละครับ

การทำงานของ ARP ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากครับ โดยขั้นตอนแรกเครื่องที่ต้องการสอบถาม MAC Address ก็จะส่ง ARP Request ซึ่งบรรจุ IP , MAC Address ของตนเอง และ IP Address ของเครื่องที่ต้องการทราบ MAC Address ส่วน MAC Address ปลายทางนั้น จะถูกกำหนดเป็น FF:FF:FF:FF:FF:FF ซึ่งเป็น Broardcast Address เพื่อให้ ARP packet ถูกส่งไปยังเครื่องทุกเครื่องที่อยู่ในเน็ตเวิร์คเดียวกัน
กระบวนการนี้ก็จะเหมือนกับการประกาศหาผู้รับของในห้องประชุมเลยครับ 

เมื่อเครื่องที่มี IP Address ตรงกับที่ระบุใน ARP Packet จะตอบกลับมาด้วย ARP Packet  โดยใส่ MAC Address และ IP Address ของตนเองเป็นผู้ส่ง และใส่ MAC Address และ IP Address ของเครื่องที่ส่งมาเป็นผู้รับ packet ที่ตอบกลับนี้เรียกว่า ARP Reply 


Credit :
http://www.cpsk69.com/lecture/lecturefile/204421Network/images/image19.png
https://sites.google.com/site/arpkku/home/-klki-kar-thangan-khxng-arp

ความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วย PEST Analysis

PEST Analysis เป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโดยหากเข้าไปดูใน SWOT แล้วจะทำให้ทราบว่า PEST เป็นการวิเคราะในปัจจัยของ โอกาส(O) และ อุปสรรค(T) ซึ่งปัจจัยทั้งสองนี้เราไม่สามารถควบคุมได้ แต่เราสามารถนำข้อมูลมาประกอบเพื่อนำไปวิเคราะห์หาวิธีการในการตั้งรับหรือเสริมสร้างโอกาสให้กับกิจการเราได้ครับ P - Politic เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยด้านนโยบายและการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดย รัฐบาลอาจมีการออกนโยบายบางอย่างที่ส่งผลกระทบทั้งด้านดีและด้านเสียต่อธุรกิจเราก็เป็นได้ ฉะนั้นการวิเคราะห์ปัจจัยด้านนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาวการเมืองเป็นหลักด้วยครับ เช่นปัจจุบันนี้การเมืองมีการผลักดันการปฏิรูป ซึ่งส่งผลถึงเสถียรภาพทางการเมืองไม่ดีนักก็จะส่งผลให้กิจการต่างๆต้องตั้งรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นครับ ปัจจัยต่างๆดังนี้ -          สถานะความมั่นคงและรูปแบบของทางรัฐบาลว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด -          ปัญหาคอรัปชั่นที่มีในประเทศมีมากจนภาษีของประชาชนไม่ได้ถูกนำไปส่งเสริมในด้านสาธารณูปโภคอื่นๆ หรือเปล่า -          อิสระและเสรีภาพในการทำธุรกิจหลากหลายรูปแบบของแต่ละท้อ

อัตราส่วนทางการเงิน (Finance Statement Analysis)

อัตาส่วนทางการเงินนั้นจะเป็นตัวบอกถึงจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรได้ โดยมีด้วยกัน 5 ด้านประกอบด้วย 1. อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity) -> บ่งบอกถึงสภาพคล่องของกิจการว่าสามารถจ่ายชำระหนี้เมื่อถึงกำหนดชำระหรือไม่ 2. อัตราส่วนที่วัดความสามารถในการบริหารจัดการ (Asset Management) -> บ่งบอกถึงการลงทุนนั้นๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสมไหมเมื่อเทียบกับยอดขาย 3. การจัดการภาระหนี้สิน (Debt Management) -> บ่งขอกถึงบริษัทใช้เงินทุนในสัดส่วนที่เหมาะหรือไม่ 4. ความสามารถในการทำกำไร (Profit Ability) -> มีความสามารถที่ทำให้ยอดขายสูงพอที่จะสะท้อนให้เห็นใน PM , ROA และ ROE 5. มูลค่าตลาด (Market Value) -> นักลงทุนส่วนใหญ่มักจะดูจากมูลค่าดังกล่าวที่สะท้อนให้เห็นว่ามูลค่าของกิจการนั้นๆอยู่ในสถานะที่ดีพอหรือไม่ โดยจะสะท้อนให้เห็นใน P/E ratio และ M/B ratio เป็นต้น อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity) --> อัตราส่วนหมุนเวียนหรืออัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)  = สินทรัพย์หมุนเวียน(Current Assets)  /   หนี้สินหมุนเวียน(Liabilities) = (เงินสด + ลูกหนี้การค้า + สินค้าคงเหลือ)  /  (เ

Cisco: 10 คำสั่งที่คุณควรใช้ให้เชี่ยวชาญในการใช้ Cisco iOS CLI

#1. คำสั่ง "?" (help) สำหรับมือใหม่และมือเก่า แน่นอนว่าคำสั่งใน Cisco iOS นั้นมีเยอะมากเป็นหลัก 1000 คำสั่ง, จะมีซักกี่คนจะจำได้ขึ้นใจ สามารถพิมพ์ได้คล่องแคล่วและถูก ต้องทั้งหมด คำสั่ง "?" ช่วยเราคิดออกว่า เราควรจะพิมพ์อะไรต่อ ใช้คำสั่งเต็มๆทั้งหมดว่าอย่างไ ร ประมาณว่า จำไม่ได้/คิดไม่ออก ก็พิมพ์ "?" แล้ว iOS จะบอกคุณเองว่า คุณสามารถใช้คำ สั่งอะไรได้บ้างนะ..... #2 คำสั่ง "show running-configuration" หรือที่มักย่อกันว่า "sh run" คำสั่งนี้เป็นพื้นฐานการดูค่า config ที่ Router/Firewall/ Switch นั้นๆ run อยู่ เราใช้ตรวจทานว่า เครื่องนั้นๆ run คำสั่งอะไรอยู่ ณ เวลานั้นกันแน่ๆ เพื่อที่จะเป็นแนวทางให้ทราบว่าจะทำการแก้ไข/ ปรับปรุง/เพิ่มเติม คำสั่งใหม่ๆเข้าไป และอย่าลืมที่จะพิมพ์คำสั่ง copy running-configuration startup-configuration เพื่อเป็นการ save config ไว้ให้เป็นค่าที่เราจะใช้ตอนเคร ื่อง boot ทุกครั้งนะครับ หรือย่อแบบรวดรัดโดยใช้คำสั่ง wr mem นะครับ #3: copy running-configuration startup-configuration คำสั่งนี้จะทำการบันทึกค่า config ที่ r